Activitats curriculars

ANGLÈS

L’extraescolar d’Anglès la fan professors/es de l’Acadèmia Williamson, s’ofereix des d’infantil fins a cicle superior.

L’Anglès que s’ofereix és un l’anglès acadèmic, com el que fan a l’acadèmia. A partir de 3r de primària cal comprar llibres per seguir les classes.

Per més informació contactar amb Williamson idiomes.

ROBÒTICA

La Robòtica la realitza l’empresa RoboTIC.

Es treballa a partir de projectes en els que utilitzem peces LEGO per a construir petits robots, màquines simples i mecanismes diversos (engranatges, rodes i eixos, etc.) que són programats a través de l’ordinador per a generar moviments (girs, desplaçaments amb sensors, etc.). Per assolir aquesta fita treballem en petits grups de 6 a 10 nois i noies, de forma col·laborativa. D’aquesta manera potenciem la creativitat, el desenvolupament d’habilitats per a la resolució de problemes i la capacitat de treball en equip. 

Per més informació contactar amb RoboTIC

OFIMÀTICAL’Ofimàtica que és el que es coneix com informàtica d’usuari o d’oficina, s’ha convertit en una eina necessària per desenvolupar-se en la societat 2.0 en que vivim.

A través d’aquesta activitat treballarem eines ofimàtiques com els navegadors, processadors de textos, edit3ors de imatge i de vídeo… i a més aprendrem a fer un bon ús de l’ordinador.

MECANOGRAFIA
En aquesta activitat els alumnes s’introduiran en el pràctic món de la mecanografia.

D’una forma divertida i pràctica, aniran adquirint habilitat i experiència en l’ús de el teclat i es familiaritzaran amb el maneig del mateix, la disposició de les tecles, adquirint cada vegada més, destresa i velocitat, imprescindibles en moltes de les feines actuals per treballar amb ordinadors