Activitats de tarda


Activitats de primària

FUTBOL SALA
L’objectiu principal de l’activitat de és buscar la participació i el foment d’aquest esport com a activitat saludable i divertida, respectant els valors de companyonia, cooperació, joc en equip, joc net….

Treballem l’esport estrella aprofundint en les estratègies de joc més interessants per a cada categoria, de forma lúdica i des de la sana competitivitat.

VOLEIBOL

Volem fer una activitat per iniciar-nos en el voleibol. Els beneficis són molts per a la mainada.

Es tracta d’un esport complet on s’exercita tot el cos, amb poc contacte físic i un índex baix de lesions.

El voleibol és un esport fantàstic ésser practicat per grups de nens i nenes, que aprendran el valor de la cooperació i el treball en equip. És un esport amb un alt component socialitzador. Desenvolupa també el control mental, l’equilibri i la concentració. També ensenya a adaptar-se a situacions molt diferents en poc temps.